Zespół Downa

Zespół Downa w Polsce

Zespół Downa to poważne schorzenie genetyczne, którego nie da się na obecnym poziomie medycyny skutecznie wyleczyć. Jeśli chodzi o wskaźnik urodzeń dzieci z zespołem Downa, w ostatnich latach zmieniła się w tym zakresie tendencja. Można to zauważyć także w polskich…

Przyczyny zespołu Downa

Kobiety coraz bardziej przesuwają w czasie decyzję o urodzeniu dziecka. Najpierw muszą skończyć studia, potem zrobić karierę, osiągnąć określony poziom materialny itd. Tymczasem powinny wiedzieć, że wraz z wiekiem wzrasta ryzyko urodzenia dziecka z zespołem Downa.

Noworodek z zespołem Downa

Zespół Downa jest chorobą genetyczną, spowodowaną trisomią chromosomu 21. Oprócz charakterystycznych cech w wyglądzie dziecka, chorobie towarzyszą także różnego rodzaju wady wrodzone, jak również upośledzenie umysłowe.

Leczenie zespołu Downa

Przyczyna występowania zespołu Downa nadal nie została dokładnie poznana. Z tego to powodu schorzenie to nadal jest nieuleczalne. Jednak dzięki odpowiednim lekom i rehabilitacji, możliwa jest poprawa komfortu życia osoby cierpiącej na tę chorobę oraz nauka samodzielności. W jaki sposób…

Dziedziczenie zespołu Downa

Przyczyna schorzenia genetycznego, jakim jest zespół Downa, nie jest jeszcze do końca poznana przez naukę. Próby zapobiegania tej chorobie jak na razie nie przynoszą więc rezultatów. Czy zespół Downa może być dziedziczony i czy mimo wszystko istnieją jakiekolwiek metody zapobiegania…

Co to jest zespół Downa

Trisomia 21 (dawniej funkcjonująca również pod nazwą mongolizm) to najczęściej występująca u człowieka mutacja chromosomalna. To schorzenie po raz pierwszy opisał w latach 60. XIX wieku John Langdon Down – stąd powszechnie dziś stosowane określenie „zespół Downa”.